Om os

Om bådelauget

Snævringens Bådelaug blev stiftet 16. maj 1978, hvor Jørgen Nielsen og Erik Krabbe Nielsen gav afkald på den daværende bro og bådelauget blev oprettet.  Op gennem 00'erne er der der gennemført væsentlige forbedringer på laugets faciliteter. Der blev etableret en ny bro med plads til 44 både. Nyt skur og stor overdækket terrasse blev bygget og senest er adgangen til broen blevet flisebelagt, så den er mere farbar for alle.


Aktiviteter

I bådelauget har vi et klubhus, sauna, kajak opbevaring, renseplads til fisk og net (stejleplads).

Klubhus: Som medlem af Snævringens bådelaug er det muligt at booke bådelaugets store overdækkede terrasse og dets øvrige faciliteter, som er:  En stor gasgrill, borde og stole til ca. 50 personer, og bådelaugets toilet. Der er strømudtag, både 230 og 380 volt.  

Sauna: på bådelaugets grønne plads findes en saunatønde med plads til 6-8 personer. 

Booking af klubus og Sauna sker på hjemmesiden (når man er logget ind - se topmenu). 


Ordensreglement for Snævringens bådelaug

  1. Bådens placering: Både må kun placeres ved broen eller på området efter aftale med bestyrelsen.
  1. Pladsen: Der må ikke foretages ændringer på de eksisterende forhold uden forudgående aftale med bestyrelsen.
  1. Gæster: Anløbspladserne ved brohovedet må belægges af gæster til proviantering og andet.
  1. Fortøjning: Både med plads ved broen skal være forsynet med 4 solide fortøjninger. Fortøjningerne skal monteres i udhalerblokke. Fra plads 1 – 22 foreskrives 10 mm tov. Fra plads 23 og broen ud foreskrives 12 mm tov, og der skal anvendes kontravægte på broen. Effektive fendere skal forefindes på begge sider af båden.
  1. Parkering og camping: Parkeringspladsen er forbeholdt medlemmerne. Der må ikke camperes på pladsen.
  1. Renholdelse af pladsen: Affald bortskaffes i affaldssækkene på pladsen. Alle der benytter området skal medvirke til at holde orden på pladsen.
  1. Forårsklargøring af pladsen: Alle bådejere skal fjerne deres båd fra pladsen senest den 14. maj, således at pladsen er klar til standerhejsning den 15. maj.
  1. Forsikring: Alle både der ligger ved broen skal være ansvarsforsikret ved Danske Tursejlere, tlf.: 70214242.
  1. Brug af faciliteter: Brug af slæbested, spil og jollevogne er uden ansvar for bådelauget, og skal foregå efter aftale med plads- eller broansvarlig. Stejlepladsen er forbeholdt medlemmer med bådeplads. Leje af ”klubhuset” aftales med formanden.
  1. Fiskeaffald: I perioden fra 15. maj – 1. oktober skal fiskeaffald dumpes ved bådelaugets østligste farvandsafmærkning. Alternativt kan fiskeaffaldet bortskaffes i egen dagrenovation.

Bestyrelsen, 7-2-2017 


Referater


Vedtægter

Du finder Snævringens Bådelaugs vedtægter her. Vedtægter-for-snævringens-bådelaug.pdf


Ordensregler

Du finder Snævringens Bådelaugs ordensregler her. Ordensreglement for Snævringens Bådelaug.pdf