Sauna

Sauna på Snævringens Bådelaug
I takt med den nye trend, at flere og flere dyrker det kolde sus med vinterbadning, har bådelauget investeret i en sauna og vil tillige aktivt indgå i at forbedre de eksisterende faciliteter således, at forholdene optimeres for det badende folk. Formålet med det nye tiltag, er at bådelauget ekspanderer med nye brugere og at områdets almennyttige karakter udvides. Saunaen er finansieret af en donation fra Fynske Bank, og der er etableret en bænk på brohovedet med hjælp fra medlemmers snilde. Der bliver vil blive kigget ind i at få etableret bruser og omklædningsrum. Broen kan fortsat kan anvendes til badning uden medlemskab, men omklædning i vores overdækkede areal kræver medlemskab. Der vil være behov for, at nogle saunabrugere aktivt går ind i at medvirke til vedligeholdelse og servicering af Snævringens Bådelaugs nye tiltag. Har du lyst til at være aktiv i Saunaens arbejdsgruppe, så skriv til Benedikte Milbo på benedikte@creability.dk

Medlemskab til Sauna
For at kunne bruge saunaen skal du være medlem af Snævringens Bådelauget. Et medlemskab i Snævringens Bådelauget koster 400 kr./år. . Herudover skal du betale et årligt saunakontingent på 200 kr. Medlemskabet i både bådelauget og til saunaen gælder for hele hustanden Som medlem af Snævringens Bådelaug kan du frit bruge de faciliteter, Bådelauget stiller til rådighed. 

Medlemskab og årligt saunakontingent tilmeldes og tilkøbes via Snævringens bådelaugs medlemsystem.

Booking af Sauna
Booking sker via Saunaens bookingkalender, som du finder i medlemssystemet. Du får automatisk adgang til saunaens bookingkalender, når du har tilkøbt adgang til saunaen. I saunaens kalender booker du dag og tidspunkt for brugen af saunaen.

Opvarmning af Sauna på 10-20 min bookes ikke. Man skal selv tænde saunaen min 10-20 min før man ønsker at bruge den for at få fuld varme. Man tænder saunaen ved at dreje på både tidsknappen samt temperaturknappen på saunaen. Husk at slukke igen, når du er færdig. Der er monteret en låseboks på saunaen, hvor nøglen til saunaen ligger. Kode hertil fås ved tilmeld til sauna, via medlemssystemet.

Brugen af saunaen afregnes efter gældende takst. Et saunaforløb på 1 time koster 40 kr. Beløb for et saunaforløb indbetales til mobilpaynummeret: 7234SF.

Gæster
Det er muligt at medtage gæster. Forudsætningen er, at din gæst kun opholder sig i saunaen, mens du også er der.

Adfærd i og udenfor badstue:
Følgende enkle regler for anvendelse skal sikre, at alle brugere får en god oplevelse, og at vi i fællesskab passer på vores sauna, så mange har lyst til at bruge den.
• Hop i vandet – eller tag brusebad hjemmefra – inden du benytter saunaen.
• Brug et håndklæde til at sidde på af hensyn til almindelig hygiejne
• Tag håndklædet rundt om dig i saunaen og når du skal bade– af hensyn til andre
• Sæt sko og hæng badekåbe mv. uden for saunaen
• Rengøring foretages efter brug af saunaen. Sædeområder rengøres med sæbespåner, vand og børste som ligger i saunaen. 

Derudover skal man feje gulvet for evt. græs og jord. Fejebakke og kost forefindes også i saunaen.

God fornøjelse.